Word vriend

Om de Johanneskerk te behouden voor de toekomst is in 2020 de Stichting Vrienden 500 jaar van de Johanneskerk Laren opgericht. Deze stichting heeft de omvangrijke restauratie gefinancierd, die in 2021 werd afgerond. De kerk is nu zodanig ingericht dat zij geschikt is voor diverse culturele, kerkelijke en niet-kerkelijke activiteiten.

Natuurlijk blijft u als Vriend van onschatbare waarde voor de Johanneskerk. U steunt daarbij de Johanneskerk bij het onderhoud en de restauratie van de kerk en door de culturele ANBI-status van de stichting kunt u fiscaal voordeel genieten.

Voor een jaarlijkse donatie van minimaal € 25 (meer is uiteraard welkom) bieden wij u graag het volgende:

  • Jaarlijks terugkerend exclusief Vrienden Event
  • Regelmatig informatie per Nieuwsbrief
  • Uitnodigingen voor speciale events


Vriend worden?
Klik hier.

Culturele ANBI-status

Culturele instellingen zoals de Johanneskerk zijn voor hun voortbestaan in toenemende mate afhankelijk van de bijdragen van personen en bedrijven die geld willen schenken. De overheid trekt zich als financier van culturele instellingen steeds verder terug, maar heeft het schenken aan culturele instellingen wel fiscaal aantrekkelijker gemaakt. Daar is de culturele ANBI-status voor in het leven geroepen en onze Stichting heeft deze status.

De fiscale stimulans is vormgegeven als een aftrekpost waar- door de schenker onder voorwaarden minder inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting is verschuldigd ten opzichte van de situatie dat de schenker de schenking niet zou hebben gedaan. Belangrijke voorwaarde hierbij is dat het een schenking betreft aan een Algemene Nut Beogende Instelling (ANBI) zoals deze Stichting Vrienden van de Johanneskerk 500.

In hoeverre recht bestaat op aftrek is van meerdere factoren afhankelijk. Hierna worden enkele voorwaarden op hoofdlijnen beschreven. Wij adviseren u voor de aftrekbaarheid van uw schenking(en) u eventueel te laten informeren door een fiscalist/belastingadviseur.

Een eenmalige schenking is aftrekbaar in de inkomstenbelasting als de gift (i) hoger is dan € 60 en (ii) hoger is dan 1% van uw totale fiscale inkomen. Deze aftrek is gemaximeerd op 10% van uw totale fiscale inkomen. Ook rechtspersonen zoals een B.V. kunnen een eenmalige schenking doen die voor de B.V. aftrekbaar is voor de vennootschapsbelasting. Deze aftrek is gemaximeerd op een bedrag ter grootte van 50% van de winst, met een maximum van € 100.000.

Schenkingen door particulieren die gedurende minimaal 5 jaar jaarlijks worden gedaan (periodieke schenkingen) kennen niet de eisen zoals die hiervoor zijn beschreven ten aanzien van eenmalige schenkingen. Periodieke schenkingen door particulieren zijn geheel aftrekbaar mits de verplichting om gedurende ten minste vijf jaren elk jaar hetzelfde bedrag te schenken, is vastgelegd in een notariële of onderhandse akte. Ook kan gebruik worden gemaakt van de modelovereenkomst van de Belastingdienst. Rechtspersonen kennen geen aanvullende fiscale voordelen indien het een periodieke schenking betreft.

Aangezien de Stichting wordt aangemerkt als culturele ANBI, mogen particulieren de aftrekpost verhogen met 25%, met een maximum van € 1.250. Voor rechtspersonen zoals B.V.’s wordt de aftrek verhoogd met een bedrag van 50% van de schenking, met een maximum van € 2.500. De aftrekpost is derhalve groter dan de gedane schenking.