De Stichting heeft niet voor niets de naam ‘Vriendenstichting’. Zij die een financiële bijdrage leveren (zie de banner hiernaast), worden Vriend van de Johanneskerk. Zij ontvangen op gezette tijden nieuws. Het Bestuur van de Stichting stelt het zeer op prijs als u financieel wilt bijdragen en daardoor Vriend wordt van de Johanneskerk.

Bij voorbaat veel dank!  

  JA, ik word graag Vriend

Ik ben bereid een bijdrage te geven voor de restauratie en renovatie van de Johanneskerk als cultureel erfgoed in de gemeente Laren, en wil dat doen in de vorm van een:

NL62 INGB 0008 2314 88 t.n.v. Stichting Vrienden 500 jaar van de Johanneskerk